Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 47

Το έργο εκτελέστηκε για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 2009-2011.

Οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αφορούσαν την πλήρη αναπαλαίωση των εξωτερικών όψεων και την εσωτερική ανακαίνιση του, με ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων.