Διαμόρφωση – Ανακαίνιση θωρακο-χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ¨Η ΣΩΤΗΡΙΑ¨

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – «ΠΝΟΗ» με δωρεά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, το έτος 2017

Πλήρης εκσυγχρονισμός και ολική ανακαίνιση του εσωτερικού της θωρακο-χειρουργικής κλινικής του ΓΝΝΘΑ.