Εργασίες βελτίωσης του κτιρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των γραφείων της Καρδιολογικής εταιρίας στην οδό Ποταμιάνου 6 στην Αθήνα.