Κατασκευή 1ου Β/Ν Σταθμού στην οδό Αθηναδώρου Ηλιούπολης

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης κατά τα έτη 2007-2008.

Το κτίριο έχει επιφάνεια 1.250 m2 και έχει δυναμικότητα 80 παιδιών αποτελείται δε από τμήματα νηπίων, βρεφών, μαγειρεία, γραφεία κλπ. βοηθητικούς χώρους. Ο αύλειος χώρος είναι πλήρως διαμορφωμένος με όργανα παιδικής χαράς κλπ.