Κατασκευή νέας έκθεσης ‘’ΓΑΙΑ’’ Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας το έτος 2021
Η Έκθεση «ΓΑΙΑ» κατασκευάστηκε όπως αναδιοργανώθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου και λειτουργεί ως ενιαίος χώρος στον οποίο αναπτύσσονται σε θεματικές ενότητες τα εκθέματα περιβαλλοντικού- εκπαιδευτικού περιεχομένου.