Τριώροφο κτίριο του μουσείου Μπενάκη επί των οδών Πειραιώς & Αγαθήμερου 4

Το έργο κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Μουσείου Μπενάκη κατά τα έτη  2012-2014

Ανέγερση μουσειακού χώρου για την επέκταση του Μουσείου Μπενάκη. To κτίριο περιλαμβάνει ενιαίους χώρους με δυνατότητα φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων ή αποθήκευσης συλλογών του μουσείου και εκτείνεται σε τρεις ορόφους: ισόγειο, Α’ & Β’ όροφο. Επιπλέον στο δώμα κατασκευάστηκε στεγασμένος χώρος για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου είναι 1538,99 m2.