Βρεφονηπιακός σταθμός ‘Νικόλαος Λιάκος’ στο Δήμο Ιλίου

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου κατά τα έτη 2020 – 2021.
Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο, Β΄ όροφο και αύλειο χώρο, συνολικής δόμησης 405m2, δυναμικότητας 40 νηπίων.