Αρχείο Έργων Υποδομής

Έργο Διευθύνουσα Υπηρεσία
Αξιοποίηση της νέας γεώτρησης Τ.Υ.Δ.Κ. Αν.Αττικής
Κατασκευή τμήματος ανακάινισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μεσσηνίας Νομαρχία Μεσσηνίας Τ.Υ.Δ.Κ.
Έργα κατασκευής υδατοδεξαμενής & δικτύου υδροδότησης των οικισμών Ν.Βουτζά & Ν.Πόντου Νομαρχια Αν.Αττικής Δ.Ραφήνας Τεχν.Υπηρεσία
Ανακατασκευή δεξαμενών και κατασκευή νέου μηχανοδιαδρόμου στο κολυμβητήριο Ε.Α.Γ. Αιγαλέου Γ.Γραμματεία Αθλητισμού
Κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϋ σε διάφορες κοινότητες του Ν.Μεσσηνίας Νομαρχία Μεσσηνίας
Αξιοποίηση δρυμού Βίκου – Είσοδος από Μονοδένδρι Περ.Διοίκηση Ιωαννίνων Τ.Υ.Δ.Κ.
Κατασκευή τμήματος ανακάινισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (χαμηλής & υψηλής ζώνης) Μεσσηνίας Νομαρχία Μεσσηνίας Τ.Υ.Δ.Κ.
Ενίσχυση υδραγωγείου Συκλι Περιφέρεια Ηπείρου Τ.Υ.Δ.Κ.
Ύδρευση Κοινότητας Μαυροπούλου Περιφέρεια Ηπείρου Τ.Υ.Δ.Κ.
Ύδρευση Κοινότητας Ανατολής Περιφέρεια Ηπείρου Τ.Υ.Δ.Κ.
Διαμόρφωση τμήματος περιοχής Φλοίσβου Νομαρχία Αθηνών Τ.Υπηρ.
Θυρίδες εκτόνωσης ανεμοπίεσης στα υαλόφρακτα του χώρου αφίξεων ΚΑΑ Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών. Υπηρεσία Πολ. Αεροπορίας
Ύδρευση – Αποχέτευση Κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων Δ.Ε.Κ.Ε. Ιωαννίνων
Αγωγοί ομβρίων δήμου Αγ.Βαρβάρας Νομαρχία Αθηνών Τ.Υ.
Οριστική διευθέτηση ρέματος Πικροδάφνης από Λ.Βουλιαγμένης έως οδό Σαρανταπόρου στο δήμο Ηλιούπολης Νομαρχία Αθηνών Τ.Υ.
Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 250κ.μ. & δικτύου μεταφοράς ύδατος μήκους 300μ στον περιφερειακό δρόμο δάσους Ταϋγέτου Περιφ.Πελ/κου Δασαρχείου Καλαμάτας
Ανακατασκευή πλατείας Ελ. Βενιζέλου Δήμος Αργυρούπολης
Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στις Ν.Α. περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής & στο δήμο της Αθήνας Σ14 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στις Ν.Α. περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής & στο δήμο της Αθήνας Σ9 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
Εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση προκατασκ/νών αιθουσών Δήμος Αγ.Δημητρίου
Αξιοποίηση γεώτρησης στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαίτειο Νομ.Αθηνών Τομέας ΕΕ
Τοπικές παρεμβάσεις αποκατάστασης οδών Νομ.Αθηνών Δήμος Αγ.Δημητρίου
Συμπληρωματικά έργα υδροδοτικού συστήματος Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι. Ιωαννίνων (Γ’ Φάση) Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων