Μας ξεχωρίζει η

Τεχνική Κατάρτιση

Καινοτομία

Υπευθυνότητα

Η Τεχνική Εταιρεία ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Ποιοί είμαστε?

Η Τεχνική Εταιρεία ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. αποτελεί εξέλιξη της ΤΕΜΑΚΟ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 1985, ως εργοληπτική επιχείρηση και σήμερα είναι εγγεγραμμένη στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ.

Είναι στελεχωμένη με όλες τις ειδικότητες Μηχανικών, Υπομηχανικών και απασχολεί μόνιμο προσωπικό εργοδηγών και εργατοτεχνικών.

Διαθέτει ιδιόκτητα αυτοκίνητα, μηχανήματα, εργαλεία και όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή των έργων τον οποίο μπορεί να τον εμπλουτίζει, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται

Η άριστη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία καθώς και άρτια δομή και οργάνωση της εταιρείας, σε συνδυασμό με την άριστη συμπεριφορά και υπευθυνότητα κάθε στελέχους της, συμβάλλουν στην επιτυχία βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Η καλή της δε χρηματοοικονομική κατάσταση συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη των συμβάσεων που εκτελεί.

Εξειδίκευση

– Ανέγερση σύγχρονων κατοικιών

– Ανακαίνιση και ανάδειξη κτιρίων

– Κατασκευή κτιρίων ειδικών χρήσεων

– Κατασκευή έργων υποδομής

Τεχνική Κατάρτιση

Η στελέχωση με έμπειρους μηχανικούς & τεχνικό προσωπικό, εγγυάται την ορθή διαχείριση των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει και την επίτευξη του βέλτιστου τελικού αποτελέσματος.

Δημοσιεύσεις

Έργα μας έχουν δημοσιευθεί σε τεχνικά περιοδικά με εκτενή παρουσίαση. Επιπλέον τμήματα έργων μας παρουσιάζονται τακτικά σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.

Τομείς δραστηριοποίησης

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Τα Έργα μας

Ακίνητα - Οικόπεδα - Χώροι