Επαγγελματικοί χώροι με θέσεις στάθμευσης

την οδό Μοράβα 1-3 και Ελ. Βενιζέλου, η εταιρεία μας έχει αναγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο, πενταόροφο σύγχρονο κτίριο γραφείων με 2 υπόγεια.
Η ανάπτυξη του κτιρίου έχει ως εξής:

  • Ισόγειο:      150m2 ενιαίος χώρος γραφείων με κουζίνα λουτρό
  • Α’ όροφος:  154m2 ενιαίος χώρος γραφείων με κουζίνα λουτρό
  • Β’ όροφος:  154m2 ενιαίος χώρος γραφείων με κουζίνα λουτρό
  • Γ’ όροφος:   145m2 ενιαίος χώρος γραφείων με κουζίνα λουτρό
  • Δ’ όροφος:   145m2 ενιαίος χώρος γραφείων με κουζίνα λουτρό
  • Α’ υπόγειο:  170m2 Πέντε θέσεις στάθμευσης και τρεις αποθήκες
  • Β’ υπόγειο:  207m2 Επτά θέσεις στάθμευσης, δύο αποθήκες και μηχ/σιο

Σήμερα, η εταιρεία μας στεγάζεται στον ενοποιημένο Γ’ και Δ’ όροφο και χρησιμοποιεί το ένα υπόγειο.
Οι υπόλοιποι όροφοι, Ισόγειο – Α’ και Β’ όροφος και το ένα υπόγειο, διατίθενται προς εκμετάλευση.