Ανακαίνιση στο «Κυριαζίδειο» κτήριο εντός του νοσοκομείου «η Σωτηρία» για την στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπόμενων

Κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις για λογαριασμό του νοσοκομείου «η Σωτηρία», τα έτη 2014 και 2019.

Ανακαίνιση στο «Κυριαζίδειο» κτήριο εντός του νοσοκομείου «η Σωτηρία» για την στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπόμενων. Πρόκειται για ένα από τα παλαιά κτήρια των κτηριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου που κτίστηκε το 1903.