Ανέγερση νέου κτιρίου 2ου βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Βύρωνα

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Βύρωνα κατά τα έτη 2013-2014.

Βρεφονηπιακός σταθμός κατασκευασμένος με στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, συνολικής επιφανείας 944 τ.μ. επί των οδών Γρανικού και Ζακύνθου.