Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Παναιτωλίου

Κατασκευάστηκε  για λογαριασμό του Δήμου Ν. Ιωνίας τα έτη 2009 – 2010.

Το έργο αφορούσε την πλήρη ανακαίνιση της πλατείας Παναιτωλίου στην Αλσούπολη του Δήμου Ν. Ιωνίας.