Ανέγερση νέου δημοτικού κτιρίου στο Δήμο Φυλής

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Φυλής κατά τα έτη 2018 – 2020
Το κτίριο ακολουθεί την τοπική λαϊκή – αρβανίτικη αρχιτεκτονική και σκοπός του είναι να στεγάσει τις δραστηριότητες του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων «Η ΓΡΙΖΑ».