Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και επισκευών κτιρίου για την μεταστέγαση του 4ου δημοτικού σχολείου Βύρωνα

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Βύρωνα το έτος 2018.

Εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης φθορών και επισκευών του ακινήτου (κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου) επί της οδού Ελ. Αξιωματικών στον Καρέα, που παραχωρήθηκε για την μεταστέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα.