Διαμόρφωση χώρων εργαστηρίου οπλισμένου σκυροδέματος του ΕΜΠ

Κατασκευάζεται για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εργασίες διαμόρφωσης των χώρων του εργαστηρίου οπλισμένου σκυροδέματος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.