Ανακαίνιση χώρων παλιάς βιβλιοθήκης του ΕΜΠ

Κατασκευάζεται για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ανακαίνιση των χώρων της παλιάς βιβλιοθήκης στο συγκρότημα Γενικών Εδρών και διαμόρφωση γραφειακού χώρου σε εργαστήριο υπολογιστών (PC-lab) της σχολής ΝΜΜ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.