Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια του Δήμου Ηλιούπολης

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης τα έτη 2017-2018.

Κατασκευή πεζοδρομίων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση καθώς και δημιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης τυφλών και κατασκευή ραμπών για την ασφαλή και εύκολη κυκλοφορία ατόμων με ειδικές ανάγκες.