Συγκρότημα Μεζονετών στο Ρόδιο Ναυπλίου

Συγκρότημα μεζονετών συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 419 m2.

Διαθέσιμη προς πώληση γωνιακή μεζονέτα 185 m2 σε τέσσερα επίπεδα.