Επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Ν.Α. στο Χολαργό

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό της Νομαρχίας Αθηνών τα έτη 2004-2005.

Είναι δύο έργα που αφορούν την ανακαίνιση των κτιρίων της Δ/νσης Μεταφορών στο Χολαργό, διατηρώντας την αρχική εξωτερική όψη τους και εκσυγχρονίζοντας πλήρως το εσωτερικό τους, με όλες τις αναγκαίες υποδομές.