Υποδομές Ασφαλείας στην Πύλη της Λ. Μεσογείων του Στρατοπέδου “Παπάγου”

Κατασκευάζεται  για λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Κατασκευή υποδομών ασφαλείας στο Στρατόπδο “Παπάγου, που περιλαμβάνει   ειδικά μεταλλικά – αναδυόμενα εκ περιστροφής καταστρώματα – νέα εσωτερική περίφραξη και τάφρο οπλισμένου σκυροδέματος.