Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής

Κατασκευάζεται  για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής.

Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης κόμβων ή διαβάσεων πεζών, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση σαθρών ιστών.