Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής κατά  τα έτη 2016-2022.

Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης κόμβων ή διαβάσεων πεζών, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση σαθρών ιστών.