Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και διαρρύθμισης των ορόφων του Γρυπαρείου Μεγάρου

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών τα έτη 2010-2011.

Αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων και διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου στο Γρυπάρειο Μέγαρο. Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του εμπορικού τριγώνου, επί των οδών Σοφοκλέους και Αριστείδου, και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.