Κατασκευή κτιρίων Πολυτεχνείου Κρήτης

Κατασκευάστηκαν για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τα έτη 2018-2021.

Κατασκευή δύο κτιρίων για τη μεταστέγαση των τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, καθώς και διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανίων. Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων επιφάνειας 3500m2 και υπαίθριων χώρων 2000m2.