Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Δήμου Αγ. Δημητρίου τα έτη 2001-2002.

Πλήρης διαμόρφωση οικοπέδου σε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, απόλυτα εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του υπουργείου Μεταφορών.