Παιδικός σταθμός στον Δήμο Ηλιούπολης

Κατασκευάζεται για λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης.

Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού επί των οδών Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος, δυνατότητας φιλοξενίας 50 βρεφών και 30 νηπίων. To κτίριο εκτείνεται σε τρία επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο & όροφο, συνολικής δόμησης 1041 m2.